Tehokas oppiminen

Visuaalinen oppija oppii näkemällä ja katselemalla. Hän painaa asiat mieleen kuvina. Oppimisen apuna auttavat kuvat, mielikuvat ja värit. Visuaalinen oppija muistaa missä kohtaa sivua jokin kuva oli, ei silti välttämättä sisältöä. Auditiivinen oppija oppii kuulohavainnon kautta. Hän muistaa asioita kuuntelemalla. Auditiivisen oppijan on helppo muistaa puhe, keskustelut ja äänensävyt. Auditiivinen oppija hyötyy äänimateriaalista. Kinesteettinen oppija oppii kehon liikkeen ja kosketuksen avulla. Hän on hyvä fyysisisissä asioissa. Kinesteettisellä oppijalla on hyvä kehomuisti ja hän oppii tekemällä. Kinesteettinen oppija aistii helposti ilmapiirin ja huono ilmapiiri ehkäisee oppimista. Taktiilinen oppija oppii käsin koskettelemalla. Taktiilista oppijaa auttavat muistiinpanot, koristelu ja askartelu. Hyödyksi oppimisessa ovat käsin tehtävät asiat, omat kansiot ja portfoliot. Taktiilista oppijaa auttaa keskittymään, mikäli hänellä on hypisteltävää käsissään.
Kuten edellä ilmenee, visuaalinen haluaa lukea, näkeä ja luoda mielikuvia. Taktiilinen haluaa hypistellä käsillään, kun pohtii asioita. Auditiivinen oppii kuuntelemalla ja puhumalla. Kinesteettinen oppii käytännön tekemisen kautta.

Opettamisen haasteet

Voimme vain kuvitella millaisten haasteiden edessä opettaja on, kun hänen 20 hengen ryhmänsä koostuu näinkin erilaisista oppijoista. Paljon puhutaan oppimisvaikeuksista ja levottomuudesta kouluissa. Mitä jos kyse onkin siitä, millaisella opettamistyylillä oppilaita opetetaan. Onko olemmassa vain huonoa opetusta, ei oppimisvaikeuksia? Joidenkin tutkimusten mukaan 70% ala-asteikäisistä lapsista on kinesteettisiä, eli he oppivat fyysisen liikkeen kautta. Tämä on aivan päinvastainen tapa kuin miten kouluissa nyt opetetaan. Suurimmalla osalla tunneista pitää istua paikallaan ja tällöin jää käyttämättä kinesteettisille tärkeä oppimisen kanava. Ystäväni kertoi tarinan eräästä tytöstä, jolla oli vaikeuksia oppia kertotaulua. Eräänä iltana kertotaulua kerratessaan tyttö alkoi hyppiä ilmaan samaan aikaan kun luetteli kertotaulua ääneen. Hyppimisen yhdistäminen opetteluun auttoi tyttöä muistamaan kertotaulun. Fyysisen liikkeen yhdistäminen kertotaulun opiskeluun oli hänelle avain oppimiseen.

Alisuoriutujissa menee potentiaalia hukkaan

Jos opettajat eivät ota huomioon ihmisten erilaisuutta luokkahuoneessa eivätkä ole valmiita käyttämään yksilöllisiä tyylejä opetuksessaan, liian monet jäävät alisuoriutujiksi ja kokevat olevansa huonoja oppijoita. Alisuoriutujat voivat olla älykkäitä ja lahjakkaita, mutta he eivät pääse näyttämään kykyjään nykyisessä oppimisympäristössä.
Olemme kaikki kuulleet lahjakkaista business miehistä, joilla koulunkäynti ei sujunut. Steve Jobs jätti yliopisto-opinnot kesken, koska koki ne pitkästyttäviksi. Tämä ei kuitenkaan haitannut Jobsia luomaan uusia innovaatisia apple tuotteita, kuten iPhone ja iPad. Hjallis Harkimo on rakennuttanut ison urheiluareenan Helsinkiin, mutta koulumenestys ei ollut kehuttavaa. Taisi Harkimo jäädä luokallekin kerran.

LUE LISÄÄ SEURAAVALTA SIVULTA

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *