Kategoria: Loma

Vietä onnistunut loma!

Kovasti odotettu lomakausi ja kesälomat ovat taas täällä. Pystytkö sinä rentoutumaan lomalla? Haaveissa vilahtaa lämpimät kesäsäät, mukavia yhteisiä hetkiä ja kauniita muistoja. Todellisuudessa suorittaminen on muuttunut keskeiseksi osaksi elämää ja sama suorittaminen jatkuu helposti myös lomalla. Lomalle asetetaan korkeat odotukset ja kun odotukset eivät täytykään iskee pettymys. Miten välttää pettymys ja millä keinoilla saisi vietettyä onnistuneen loman?

Loma on lomaa työstä – ei arjesta

Oletko sortunut vastaamaan työpuheluihin tai lukemaan sähköposteja lomalla? Lain mukaan lomalla ei tarvitse päivystää ilman erillistä korvausta. On pidemmän päälle parempi, että osaa olla tavoittamattomissa työasioissa.

Puhelimen viestien ja sähköpostien tarkistaminen on koukuttavaa, mutta tavasta pääsee irti, jos niin päättää. Voitko antaa itsellesi luvan pitää tauon työasioista? Pohdi, tunnetko vielä vuosien jälkeen kiitollisuutta siitä, että vastasit lomalla jokaiseen viestiin vai siitä, että olit läsnä läheisillesi ja itsellesi?

Arkisista asioista joutuu huolehtimaan lomallakin. Pyykkejä on pestävä ja ruokaa laitettava. Loman hyvä puoli on se, että näille arkisille askareille on enemmän aikaa, kun työpäivä ei haukkaa isointa osaa.

Loman suunnittelu

Jonkinlainen lomasuunnitelma on hyvä tehdä. Jos vietät lomaa läheisten kanssa, voitte istua alas miettimään mitä toiveita eri perheenjäsenillä on. Tärkeitä ovat myös sinun omat toiveesi. Pohdi rehellisesti mikä on tehnyt sinut onnelliseksi aiemmilla lomilla ja mitä taas et haluaisi tehdä uudestaan. Tehkää kompromisseja, mutta älä unohda omia tarpeitasi.

Lomasuunnitelman kannattaa olla väljä – silloin on yllätyksillekin tilaa. Aikataulut tuovat rakennetta lomaan, mutta niihin ei tarvitse tarttua kirjaimellisesti. Maailma ei kaadu, vaikka suunnitelmaa muutetaan.

Riko rutiineja

Rutiinien rikkomiseen on hyvä mahdollisuus lomalla. Rutiineista poikkeaminen auttaa saamaan uusia näkökulmia. Aina ei tarvitse lähteä kauas. Onko omassa kotikaupungissa kivoja puistoja, joihin voisit mennä piknikille? Luontopolkuja, joita voisit lähteä tutkimaan? Kivoja kahviloita, joihin voisi mennä hetkeksi hyvän kirjan kanssa? Onko sinulla näille spontaaneille hetkille aikaa lomalla?

Jätä suorittaminen

Jos haluat viettää hyvän loman, kannattaa suorittaminen jättää vähemmälle ja keskittyä olennaiseen – rentoon oleiluun. Ensimmäiseksi kannattaa hyväksyä se, että asiat eivät aina mene kuten odottaisi.

LUE LISÄÄ SEURAAVALTA SIVULTA!

Vuosilomapalkka ja sairastuminen vuosilomalla

Lomapalkan määrä

Vuosiloman ajalta työntekijällä on oikeus säännönmukaiseen tai keskimääräiseen palkkaansa.

Palkkaan kuuluvat luontoisedut on vuosiloman aikana annettava vähentämättöminä. Luontoisedut, jotka eivät ole työntekijän käytettävissä vuosiloman aikana, korvataan rahalla. Esimerkiksi luontoisetuna tarjottava ravintoetu korvataan loman ajalta rahassa verotusarvonsa mukaisesti, ellei suuremmasta rahakorvauksesta ole sovittu. Lounasetu korvataan vain loman ajalle sijoittuvista työpäivistä. Mikäli lounassetelit ovat työntekijän käytössä loman aikanakin, näistä menee vero nimellisarvon mukaisesti. Verotuksellista hyötyä työntekijälle ei siis tule siitä, jos lounassetelit annetaan seteleinä myös loman ajalta.

Kuukausipalkkaisen lomapalkka

Lomapalkan laskenta on lähtökohtaisesti helpointa silloin, jos kuukausipalkkaisen työntekijän palkkaustapa on pysynyt samana koko lomanmääräytymisvuoden. Eli jos 1.4. – 31.3. on työskennellyt kokoaikaisena ja kuukausipalkkaisena, saa tämän saman lomanmääräytymisvuoden aikaisen palkan myös vuosiloman ajalta.

Jos kuukausipalkkaisen työaika ja vastaavasti palkka muuttuu lomanmääräytymisvuoden aikana muuten kuin tilapäisesti esim. osittaisen hoitovapaan johdosta, lomapalkka lasketaan prosentuaalisesti. Jos muutokset tapahtuvat vasta lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen ennen vuosiloman tai sen osan alkamista, lomapalkka lasketaan lomanmääräytymisvuoden aikaisen työajan perusteella määräytyvän viikko- tai kuukausipalkan mukaan.Kannattaa siis yrittää ajoittaa esim. osittaiselle hoitovapaalle siirtymä siten, että tämä tapahtuu vasta lomanmääräytymisvuoden vaihtumisen jälkeen (eli aikaisintaan 1.4.). Tällöin saa palkkaa osittaisella hoitovapaalla pidettävän, edellisenä lomanmääräytymisvuonna kertyneen vuosiloman ajalta kokoaikaisen työn palkan mukaisena.

Jos kuukausipalkkaisen työntekijän sopimuksen mukainen työaika on niin vähäinen, että tästä syystä vain osa lomanmääräytymisvuoden kalenterikuukausista on täysiä lomanmääräytymiskuukausia, lomapalkka lasketaan prosenttiperusteisesti. Esim. jos tekee täyttä työaikaa vuorokuukausittain, ja pitää välissä vapaakuukausia eläkkeen tms. johdosta, lasketaan lomapalkka prosenttiperusteisesti.

Lomapalkan laskennassa huomioidaan kuukausipalkan lisäksi myös muiden kuin tilapäisten olosuhteiden perusteella määräytyvät kiinteät lisät, jotka perustuvat työnantajan ja työntekijän väliseen sopimiseen (kuten ylityön kiinteä korvaus johtavassa asemassa olevalle työntekijälle sekä matkustamisesta maksettava kiinteä korvaus) Lisäpalkan osuus lasketaan vuosilomapalkkaan keskipäiväpalkkaan perustuvaa lomapalkkasääntöä hyödyntäen. Lomapalkkaan ei lasketa lain mukaan maksettavia lisiä, kuten lisä- ja ylityökorvauksia.

LUE LISÄÄ SEURAAVALTA SIVULTA

Mitä tulisi huomioida mökkikaupoilla?

Loma-asuntoon liittyy myönteisiä odotuksia ja unelmia: lepoa, yhdessäoloa ja mielihyvää. Epäonnistunut kauppa voi johtaa unelmien romahtamiseen. Mökkikauppa kannattaa tehdä huolella.

Mitä olet ostamassa?

Jotta tietäisit, mitä olet ostamassa, lainhuuto- ja rasitustodistuk-sesta sekä kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta saat perustietoja. Vaikka kiinteistörekisterin kartta on käytettävissä tilakaupassa, kiinteistön rajat kannattaa varmistaa maastossa. Ei kannata tyytyä myyjän tai välittäjän viittoiluun. Jos pyykkejä ei löydy tai pyykkien mukaiset rajat eivät vastaa kartan rajoja, on syytä kääntyä maan-mittaustoimiston tai kunnan viranomaisen puoleen.

Jos on ostamassa määräalaa, rajat merkitään maastoon ja kauppakirjaan liitetään kartta maa-alasta ja karttaliite kuitataan allekirjoituksin. Rasitustodistuksesta käyvät ilmi velkakiinnitykset ja muut rasitukset. Kiinnitykset tarkoittavat panttikirjoja, jotka voidaan pantata lainan vakuudeksi pankille. Panttikirjat voivat olla paperimuodos-sa tai sähköisessä muodossa vain merkintänä kiinteistörekisterissä. Ostajan on saatava kaupassa hallintaansa tai nimiinsä rasitustodistuksen osoittamat panttikirjat. Muutoin kiinteistösi voi jäädä toisen henkilön lainan vakuudeksi. Ostaja voi itsekin käyttää niitä lainansa vakuutena.

Mitä kaupassa tulee kylkiäisinä?

Seuraako kaupassa oikeuksia vesialueisiin? Miten saareen tai kiinteistölle kuljetaan? Ovatko kulkuyhteyksiä, venevalkamaa ja parkkipaikkaa koskevat oikeudet olemassa? Kalamies pettyy, kun tilalla ei olekaan jokamiehenoikeuksia laajempia kalastusoikeuksia. Jos tila aiotaan liittää sähkö- tai vesijohtoverkkoon, onko niitä koskevat rasitteet perustettu naapurien kiinteistöille? Millaisia oikeuksia naapurikiinteistöillä puolestaan on tulevan mökkisi alueeseen?  Kiinteistörekisteriote kertoo tällaisista oikeuksista ja rasitteista.

Tie voi olla olemassa, mutta uudelta omistajalta voidaan alkaa velkoa kallistakin osuutta yksityisen tien rakentamiskustannuksista, jotka ovat syntyneet kymmenen vuoden kuluessa ennen kuin tila on saanut tieoikeuden tiehen. Maksuvelvollisuutta rakentamisesta tai tiemaksua ei näe rekisteriotteesta. Myyjän naapurin kanssa sopima oikeus venevalkamaan ei siirry ostajalle vain kauppakirjalla, vaikka naapuri vakuuttaisi, että saat saman oikeuden. Naapurin myytyä mökkinsä saatat menettää venevalkaman.

LUE LISÄÄ SEURAAVALTA SIVULTA

Vuosiloman kertyminen, kuluminen ja loman ajankohta

Vuosilomakertymä

Vuosilomalain mukaisesti työntekijällä on oikeus saada lomaa kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä (lomanmääräytymisvuosi on 1.4.-31.3.) jatkunut yhdenjaksoisesti alle vuoden, työntekijällä on oikeus saada lomaa kaksi arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

Korkein oikeus on ratkaisussaan 2005:61 todennut, että kun työsuhde oli alkanut 1.7.1999 ja päättynyt 7.8.2000 työntekijällä oli oikeus saada 1.4.2000 alkaneelta lomanmääräytymisvuodelta lomakorvausta, joka perustui kahden ja puolen arkipäivän vuosilomaoikeuteen kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Työsuhde oli siis tällöin kestänyt työsuhteen päättymishetkeen mennessä yli vuoden, vaikka lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä työsuhde ei ollutkaan vielä kestänyt yli vuotta.

Työsuhteen alussa voi aina yrittää työsopimuksessa sopia paremmasta lomakertymästä jo heti työsuhteen alkaessa. Tämä tarkoittaa sopimista esim. siten, että lomaa kertyy heti työsuhteen alusta lähtien 2,5 pvää/kk, tai loman antamista jo seuraavalla kesäloma/talvikaudella enemmän kuin mitä suoraan lain perusteella olisi oikeus.

Vuosilomakertymä peräkkäisissä määräaikaisissa työsuhteissa

Työsopimuslain perusteella jos työnantajan ja työntekijän välillä on tehty useita peräkkäisiä, keskeytymättömänä tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien määräytymisen kannalta jatkuneen yhdenjaksoisena. Tämä koskee myös vuosilomakertymää. Lainsäädäntö ei kuitenkaan suoraan määrittele, mitä tuolla lyhytaikaisella keskeytyksellä tarkoitetaan. Keskeytyksen tulee olla todellinen, eikä tehty keinotekoisesti sen välttämiseksi, ettei työntekijä pääsisi 2,5 pvän ansaintasäännön piiriin. Tätä arvioidaan tapauskohtaisesti. On näin ollen mahdollista, että ensin työskentelee esim. 9 kuukauden jakson perustellussa määräaikaisessa työsuhteessa. Tämän jälkeen välissä on kuukauden mittainen työttömyyspätkä, jonka jälkeen henkilö työllistyy uudelleen saman työnantajan palvelukseen 6 kuukauden työsuhteeseen. Molemmissa tapauksissa lomaa kertyy 2 pvää/lomanmääräytymiskuukausi. Tätä voidaan pitää tietynlaisena lainsäädännöllisenä epäkohtana samalla työnantajalla määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien osalta.

Jatkuu seuraavalla sivulla…