Etätyön riemut ja haitat

Etätyössä yhdistyy kolme elementtiä: ajallinen jousto, riippumattomuus paikasta ja tekniikka, jolla työ tehdään. Etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jota tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella, esimerkiksi kotona, kesämökillä tai junassa matkustaessa. Etätyöhön liittyy yleensä tietotekniikan käyttö. Etätyö on työtä, jota voisi työn luonteen puolesta tehdä myös työpaikalla. Suomi on eri tutkimusten mukaan yksi Euroopan kärkimaita etätyössä: arviolta noin 15 prosenttia palkansaajista tekee etätyötä. Tarkkaa määrää on Työterveyslaitoksen mukaan kuitenkin mahdoton sanoa, koska etätyön määritelmät vaihtelevat tutkimuksesta toiseen.

KANSALLINEN ETÄTYÖPÄIVÄ

Microsoft, DNA ja Työterveyslaitos järjestivät Kansallisen Etätyöpäivän viime vuonna lokakuussa. Jo aiempina vuosina etätyöpäivä on ollut suosittu, ja noin 20 000 suomalaista on osallistunut kampanjaan vuositasolla. Missiona on suomalaisten työelämän parantaminen.
‒ Uskomme, että Kansallisen Etätyöpäivän viesti työelämän parantamisesta tulee kantamaan osaltaan kortensa suomalaisesta työstä käytyyn pohdintaan. Olemme itse käytännössä nähneet, miten vastuun ja vapauden antaminen työntekijöille lisää työmotivaatiota ja -tehokkuutta, kertoo henkilöstöjohtaja
Marko Rissanen DNA:sta.

LUOTTAMUS, PELISÄÄNNÖT JA TYÖVÄLINEET

Tärkein etätyön johtamisen kulmakivi on luottamus. Esimiehen tulee luottaa alaistensa kykyyn suunnitella ja priorisoida omaa työtään. Asiaa auttaa, jos organisaatiolla on yhdessä sovitut selkeät pelisäännöt ja tavat toimia. Tärkeitä ovat myös annetut tavoitteet ja aikataulut sekä etätyöhön sopivat työvälineet. Nykyinen tekniikka mahdollistaa sen, että tiimin jäsenet ovat tavoitettavissa, vaikka eivät fyysisesti olekaan samassa paikassa. Monia palavereita voidaan pitää virtuaalisesti. Kaikkea ei voi kuitenkaan hoitaa tietotekniikan avulla, ja siksi on tärkeää myös, että tiimi tapaa kasvotusten. Paraskaan tekniikka ei pysty kilpailemaan kasvotusten keskusteltaessa syntyvän välittömän vuorovaikutuksen kanssa.
ITSENSÄ JOHTAMISEN KYKY

Etätyön on odotettu ratkaisevan monta pulmaa, mutta se tuo myös haasteita. Yhtenä ongelmana on sosiaalisten suhteiden puuttuminen. Ihminen tarvitsee sosiaalisia suhteita, ja monilla tämä sosiaalisuuden tarve täyttyy työpaikalla. Jotkut yrittäjänä yksin työtä tekevät ovat ratkaisseet ongelman tekemällä töitä yhteisessä työtilassa muiden yrittäjien kanssa. Yksin työskentelevien onkin tärkeää luoda itselleen jonkinlainen tukiverkosto. Toinen haaste etätyössä on työajan venyminen. Työ ja vapaa-aika sekoittuvat helposti, kun työpiste on kotona; työt tuntuvat olevan silloin läsnä koko ajan. Joillakin voi olla vaikeuksia irrottautua työstä työpäivän päätyttyä, mikä johtaa helposti liialliseen kuormittumiseen.

Etätyössä on tärkeä ymmärtää, millainen rytmi itselle sopii ja missä ajassa työpäivän työt saa tehtyä. Etätyössä keskeisin johtamisen väline on työntekijän oma kyky johtaa itseään. Kotona työskentely vaatii sopeutumista myös perheeltä, ja lisäksi ergonomia tulisi ottaa huomioon.
EDUT TYÖNTEKIJÄLLE

Monet etätyötä tekevät pitävät joustavuudesta ja mahdollisuudesta rytmittää työaika omien tarpeiden mukaan. Kun aikaa ei kulu työmatkojen kulkemiseen, voi esimerkiksi nukkua aamulla
pidempään. Toisia taas saattaa houkuttaa mahdollisuus käydä harrastamassa urheilua lounastunnilla.
Nykyään työssä on haasteena työn jatkuva keskeytyminen, ja monilla työpaikoilla työskennellään avokonttoreissa. Kotona on mahdollista keskittyä paremmin ja saada tehdä töitä rauhassa.
Tämä lisää tehokkuutta. Työtyytyväisyys paranee, sillä moni perheellinen arvostaa työn ja perhe-elämän joustavampaa yhteen sovittamista. Tämän lisäksi tulee rahallinen säästö työmatkoissa. Joissakin tilanteissa on jopa mahdollista valita asuinpaikka muilla perusteilla kuin työn sijaintipaikan perusteella.

HYÖDYT TYÖNANTAJALLE

Etätyö parantaa työtehoa. Etuna on myös parempi jaksaminen, suurempi työtyytyväisyys ja sitä kautta työuran piteneminen. Työnantajan näkökulmasta säästöjä syntyy myös toimitilojen kustannuksissa, kun kaikille ei tarvita pysyvää työpistettä.

Etätyön mahdollisuus lisää työpaikan houkuttelevuutta rekrytointitilanteessa. Plussana on myös ilmaston vähempi kuormittuminen, kun työmatkaliikenne vähenee. Tämä parantaa
työnantajan ympäristövastuullisuutta.
ETÄTYÖN TULEVAISUUS

Etätyö tuli Suomeen 1980-luvulla. Aikoinaan arvioitiin etätyön yleistyvän nopeasti ja sen uskottiin ratkaisevan muun muassa maaseudun autioitumisen ongelmia. Kovin laajasti etätyötä ei vielä tehdä, mutta suunta on oikea.

Käytännön edellytykset etätyön tekemiseksi ovat olleet olemassa jo pidempään. Asenteet muuttuvat hitaammin. Moni haaveilee siitä, että voisi tehdä töitä mistä päin maailmaa tahansa. Mikä olisikaan sen mukavampaa kuin matkustaa etelän lämpöön pariksi kuukaudeksi ja tehdä töitä sieltä käsin. Tämä vaatii rohkeutta ja luottamusta sekä työnantajalta että työntekijältä. Mitä useampi tämän haaveen toteuttaa, sen helpompaa se on jatkossa muillekin.

SOPIIKO ETÄTYÖ SINULLE?

Tee testi osoitteessa:
http://www.etatyopaiva.fi/fi/artikkelit/66

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *