Hyvän mielen työpaikka

Ristiriitatilanteissa ei auta, että juoruaa toisesta selän takana. On parempi ottaa vastuullinen asenne ja puhua suoraan sille henkilölle, jota asia koskee. Diplomaattisella otteella pääsee pitkälle. Suomalainen ei tyypillisesti osaa ottaa kehuja vastaan ja onnistumisen tilanteet sivuutetaan nopeasti tyyliin ”noh, tämähän kuuluu työn kuvaani.” Työssä onnistumiset kannattaa kuitenkin nostaa esille ja niistä voi iloita yhdessä. Onnistumisista voi ammentaa voimaa tulevaa varten ja onnistumisten juhlimiseen voi osallistua koko työyhteisö.

Miten hyvä työilmapiiri vaikuttaa tuottavuuteen

Hyvän työilmapiirin vaikutus tuottavuuteen on suuri. Yksi suurin tuottavuutta vähentävä tekijä on sairauspoissaolot. Suomen parhaiksi mitatuissa työpaikoissa sairaspoissaolojen määrä on 2,5 %, kun Suomessa keskimäärin työpaikoilla on sairaspoissaoloja 4,5 %. Koko yhteiskunnan tasolla yleisempien sairauspoissaolojen suorien kustannusten arvioidaan olevan n.1,7 miljardiin euroa. Se on huima summa.

Viimeisen 10 vuoden aikana on herätty huomaamaan tämä töissä viihtymisen ja sairauspoissaolojen vaikuttavauus toisiinsa. Muutoksia on tehty ja nykyään on lain mukaan jokaisella työpaikalla oltava työterveydenhuolto.

Varhaisen välittämisen malli

Lakisääteisen työterveyden huollon mukana on tullut uusia hyviä menetelmiä. Käyttöön on otettu mm. varhaisen välittämisen malli. Mallin avulla seurataan sairauspoissaoloja ja mikäli työntekijän sairauspoissaolot ylittävät tietyn määrän tietyllä ajanjaksolla, järjestetään palaveri.

Palaverissa käydään läpi työntekijän, työterveyshuollon ja esimiehen kanssa tilannetta ja laaditaan suunnitelma jatkoa ajatellen. Varhaisen välittämisen mallissa ei työntekijää tuomita vaan pyritään auttamaan ja selvittämään poissaolojen taustoja. Kun asioihin puututaan ajoissa, eivät ongelmat ehdi paisua vaikeammiksi.

Työnilon julistus

Hyvän mielen työpaikassa koetaan työniloa. Virallinen työnilon julistus on tehty jo 11 vuonna peräkkäin. Alun perin idea on lähtenyt työhyvinvoinnin professori Marja-Liisa Mankalta. Mankan mukaan hyvä mielen pilareita ovat itseluottamus, toiveikkuus, optimismi ja sitkeys. Marja-Liisa Manka puhuu ihmisen psykologisesta pääomasta, joka tarkoittaa työntekijän henkistä kuntoa.

Jokainen työntekijä on viime kädessa vastuussa omasta henkisestä kunnostaan. Työt kannattaa suunnitella ja mitoittaa oikein. Kannattaa varata aikaa ajattelemiseen ja oivaltamiseen. Töissä on hyvä pitää taukoja 2-4 tunnin välein.

Hyvä mieli hyödyttää kaikkia osapuolia. Hyvä mieli tarttuu samalla tavoin kuin huono mieli. Jos taas koet työsi kuormittavaksi on sinun tehtäväsi kertoa siitä esimiehelle tai työterveydenhuoltoon.

Teksti: Sonja Vainio

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *