Avainsana: etätyö

Etätyön riemut ja haitat

Etätyössä yhdistyy kolme elementtiä: ajallinen jousto, riippumattomuus paikasta ja tekniikka, jolla työ tehdään. Etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jota tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella, esimerkiksi kotona, kesämökillä tai junassa matkustaessa. Etätyöhön liittyy yleensä tietotekniikan käyttö. Etätyö on työtä, jota voisi työn luonteen puolesta tehdä myös työpaikalla. Suomi on eri tutkimusten mukaan yksi Euroopan kärkimaita etätyössä: arviolta noin 15 prosenttia palkansaajista tekee etätyötä. Tarkkaa määrää on Työterveyslaitoksen mukaan kuitenkin mahdoton sanoa, koska etätyön määritelmät vaihtelevat tutkimuksesta toiseen.

KANSALLINEN ETÄTYÖPÄIVÄ

Microsoft, DNA ja Työterveyslaitos järjestivät Kansallisen Etätyöpäivän viime vuonna lokakuussa. Jo aiempina vuosina etätyöpäivä on ollut suosittu, ja noin 20 000 suomalaista on osallistunut kampanjaan vuositasolla. Missiona on suomalaisten työelämän parantaminen.
‒ Uskomme, että Kansallisen Etätyöpäivän viesti työelämän parantamisesta tulee kantamaan osaltaan kortensa suomalaisesta työstä käytyyn pohdintaan. Olemme itse käytännössä nähneet, miten vastuun ja vapauden antaminen työntekijöille lisää työmotivaatiota ja -tehokkuutta, kertoo henkilöstöjohtaja
Marko Rissanen DNA:sta.

LUOTTAMUS, PELISÄÄNNÖT JA TYÖVÄLINEET

Tärkein etätyön johtamisen kulmakivi on luottamus. Esimiehen tulee luottaa alaistensa kykyyn suunnitella ja priorisoida omaa työtään. Asiaa auttaa, jos organisaatiolla on yhdessä sovitut selkeät pelisäännöt ja tavat toimia. Tärkeitä ovat myös annetut tavoitteet ja aikataulut sekä etätyöhön sopivat työvälineet. Nykyinen tekniikka mahdollistaa sen, että tiimin jäsenet ovat tavoitettavissa, vaikka eivät fyysisesti olekaan samassa paikassa. Monia palavereita voidaan pitää virtuaalisesti. Kaikkea ei voi kuitenkaan hoitaa tietotekniikan avulla, ja siksi on tärkeää myös, että tiimi tapaa kasvotusten. Paraskaan tekniikka ei pysty kilpailemaan kasvotusten keskusteltaessa syntyvän välittömän vuorovaikutuksen kanssa.
ITSENSÄ JOHTAMISEN KYKY

Etätyön on odotettu ratkaisevan monta pulmaa, mutta se tuo myös haasteita. Yhtenä ongelmana on sosiaalisten suhteiden puuttuminen. Ihminen tarvitsee sosiaalisia suhteita, ja monilla tämä sosiaalisuuden tarve täyttyy työpaikalla. Jotkut yrittäjänä yksin työtä tekevät ovat ratkaisseet ongelman tekemällä töitä yhteisessä työtilassa muiden yrittäjien kanssa. Yksin työskentelevien onkin tärkeää luoda itselleen jonkinlainen tukiverkosto. Toinen haaste etätyössä on työajan venyminen. Työ ja vapaa-aika sekoittuvat helposti, kun työpiste on kotona; työt tuntuvat olevan silloin läsnä koko ajan. Joillakin voi olla vaikeuksia irrottautua työstä työpäivän päätyttyä, mikä johtaa helposti liialliseen kuormittumiseen.

Etätyössä on tärkeä ymmärtää, millainen rytmi itselle sopii ja missä ajassa työpäivän työt saa tehtyä. Etätyössä keskeisin johtamisen väline on työntekijän oma kyky johtaa itseään. Kotona työskentely vaatii sopeutumista myös perheeltä, ja lisäksi ergonomia tulisi ottaa huomioon.
EDUT TYÖNTEKIJÄLLE

Monet etätyötä tekevät pitävät joustavuudesta ja mahdollisuudesta rytmittää työaika omien tarpeiden mukaan. Kun aikaa ei kulu työmatkojen kulkemiseen, voi esimerkiksi nukkua aamulla
pidempään. Toisia taas saattaa houkuttaa mahdollisuus käydä harrastamassa urheilua lounastunnilla.
Nykyään työssä on haasteena työn jatkuva keskeytyminen, ja monilla työpaikoilla työskennellään avokonttoreissa. Kotona on mahdollista keskittyä paremmin ja saada tehdä töitä rauhassa.
Tämä lisää tehokkuutta. Työtyytyväisyys paranee, sillä moni perheellinen arvostaa työn ja perhe-elämän joustavampaa yhteen sovittamista. Tämän lisäksi tulee rahallinen säästö työmatkoissa. Joissakin tilanteissa on jopa mahdollista valita asuinpaikka muilla perusteilla kuin työn sijaintipaikan perusteella.

HYÖDYT TYÖNANTAJALLE

Etätyö parantaa työtehoa. Etuna on myös parempi jaksaminen, suurempi työtyytyväisyys ja sitä kautta työuran piteneminen. Työnantajan näkökulmasta säästöjä syntyy myös toimitilojen kustannuksissa, kun kaikille ei tarvita pysyvää työpistettä.

Etätyön mahdollisuus lisää työpaikan houkuttelevuutta rekrytointitilanteessa. Plussana on myös ilmaston vähempi kuormittuminen, kun työmatkaliikenne vähenee. Tämä parantaa
työnantajan ympäristövastuullisuutta.
ETÄTYÖN TULEVAISUUS

Etätyö tuli Suomeen 1980-luvulla. Aikoinaan arvioitiin etätyön yleistyvän nopeasti ja sen uskottiin ratkaisevan muun muassa maaseudun autioitumisen ongelmia. Kovin laajasti etätyötä ei vielä tehdä, mutta suunta on oikea.

Käytännön edellytykset etätyön tekemiseksi ovat olleet olemassa jo pidempään. Asenteet muuttuvat hitaammin. Moni haaveilee siitä, että voisi tehdä töitä mistä päin maailmaa tahansa. Mikä olisikaan sen mukavampaa kuin matkustaa etelän lämpöön pariksi kuukaudeksi ja tehdä töitä sieltä käsin. Tämä vaatii rohkeutta ja luottamusta sekä työnantajalta että työntekijältä. Mitä useampi tämän haaveen toteuttaa, sen helpompaa se on jatkossa muillekin.

SOPIIKO ETÄTYÖ SINULLE?

Tee testi osoitteessa:
http://www.etatyopaiva.fi/fi/artikkelit/66

Näin sisustat etätyöpisteen

Noin kolmasosa palkansaajista tekee ajoittain etätöitä. Toimiva työpiste helpottaa töiden tekemistä myös kotikonttorissa. Kysyimme Koto Sisustussuunnittelun suunnittelijoilta Aino Rajasuolta ja Tiia Turkilta mitä etätyöpisteen sisustamisessa kannattaa ottaa huomioon.

 

  1. Rajaa työtila töille

Työpisteen sijoittamisessa kannattaa huomioida kaikki asunnon kolot ja nurkat, joihin työpöydän voi upottaa. Hyötykäyttöön voi ottaa esimerkiksi portaiden alaosan tai käytävän päädyn. Erottamalla työtilan muusta asunnosta verhoilla tai liukuovilla pysyvät työt työpisteellä ja muu koti jää vapaa-ajan vietolle. Mikäli erillistä tilaa ei asunnosta löydy, kannattaa työpiste sulauttaa huomaamattomasti muuhun sisustukseen.

  1. Säästä silmiäsi toimivalla valaistuksella

Valo ei saa häikäistä silmiä tai heijastua tietokoneen näyttöön. Päivänvalo on valaistuksena miellyttävin, mutta suoraan ikkunan eteen sijoitetussa työpisteessä se saattaa olla myös hallitsematon. Pimeinä vuodenaikoina luonnonvalo riittää harvoin. Silloin omaa jaksamista voi edesauttaa kirkasvalolampuilla. Muuten valaistuksessa kannattaa suosia halogeenien sijaan led-lamppuja, sillä värinätön valo vähentää silmien rasitusta eivätkä ledit lämpene.

  1. Huomioi ergonomia huonekaluissa

Perinteisten toimistokalusteiden sijaan kotikonttoriin voi valita itseään miellyttäviä huonekaluja. Pöytää ja tuolia valitessa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon niiden säätömahdollisuudet. Hyvässä tuolissa selkä pysyy suorassa, jalat rennosti maassa ja kädet 90 asteen kulmassa. Mikäli ei halua investoida säädettävään pöytään, voi seinään kiinnitettävällä klaffipöydällä tehdä lisäksi seisomatyöpisteen.

  1. Piilota työt, silloin kun niitä ei tehdä

Säilytä työpisteellä vain olennaiset mapit, paperit ja toimistotarvikkeet. Jotta työpäivän jälkeen ei tarvitse katsella tekemättömiä töitä, olisi tarvikkeet hyvä saada myös piiloon. Esimerkiksi keittiön yläkaapit sopivat hyvin myös työpisteen säilytysratkaisuksi ja ovat lisäksi useimmiten edullisempia kuin varsinaiset toimistokalusteet.

  1. Anna persoonasi näkyä

Väriopin mukaan keltainen aktivoi ja siniset sävyt rauhoittavat, mutta tärkeintä on valita itseään miellyttäviä värejä. Myös työpisteellä pyörivät kalenterit ja muistilaput voi tuunata persoonallisiksi sisustuselementeiksi. Esimerkiksi peltilevystä ja liitutaulumaalista saa askarreltua edullisesti muistitaulun. Kalenterin taas voi laittaa vaikkapa kehyksiin ja seinälle osaksi taulusommitelmaa.

 

Teksti: Tiia Jokela

Kuvat: Shutterstock

Etätyö sopii myös perinteiseen asiakaspalvelutyöhön

Palvelupäällikkö Tiina Tapanainen vakuutusyhtiö LähiTapiolasta on valittu Vuoden etätyöjohtajaksi. Tapanainen on uudistanut etätyötä viemällä sitä ennakkoluulottomasti eteenpäin perinteisessä asiakaspalvelutyössä, joka edelleen mielletään tiettyyn aikaan konttorilla tehtäväksi. Hänen tiimissään esimiehen ja alaisten välillä vallitsee molemminpuolinen luottamus ja sekä työtehtäviin liittyvä että epämuodollisempi vuorovaikutus toimii erinomaisesti (raadin perustelut kokonaisuudessaan tiedotteen lopussa). Vuoden etätyöjohtajan valitsi Työterveyslaitoksen, Johtamisen kehittämisverkoston, Akavan, Microsoftin ja DNA:n edustajista koostuva raati. Vuoden etätyöjohtaja valittiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa.

Vuoden etätyöjohtajan Tiina Tapanaisen tiimissä, LähiTapiolan Korvausyksikössä, etätyönä hoidettaviin työtehtäviin kuuluu vahinkoasioiden korvauskäsittely sekä kirjallinen ja puhelimitse tehtävä asiakaspalvelu. Etätyötä tekevät korvausneuvojat työskentelevät noin puolet kuukaudesta kotona ja puolet toimistolla. Vuoden etätyöjohtajan onnistuneen etäjohtamisen resepti koostuu ennen kaikkea luottamuksesta ja vuorovaikutuksesta:

Kaikki lähtee luottamuksesta, siitä että työntekijöille annetaan ja he itse ottavat vastuuta. Luottamus syntyy kuin itsestään, kun on hyvä työyhteisö, selkeät pelisäännöt ja tavoitteet. Onnistuneessa etätyössä avainasemassa on myös työntekijän ja esimiehen toimiva vuorovaikutus – mistä tahansa on voitava puhua. Tämä kaikki lisää työniloa ja hyvinvointia, mikä puolestaan parantaa työn sujuvuutta ja tehokkuutta. Sekä työnantaja että työntekijä hyötyvät”, Vuoden etätyöjohtaja Tiina Tapanainen toteaa.

”Etätyö on selvästi lisännyt työniloa tiimissämme sekä tuonut erinomaisia tuloksia työssä jaksamiseen. Sairauspoissaolot ovat muun muassa vähentyneet merkittävästi.”

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty julkisti Vuoden etätyöjohtajan 10.9. pidetyn Johtamisen kehittämisverkoston ”Millaisella johtamisosaamisella menestymme 2020 -luvulla” seminaarin yhteydessä.

Etäesimiehiltä kaivataan luottamusta, vuorovaikutusta ja kunnollisia etätyövälineitä

Työterveyslaitos ja Microsoft kysyivät suomalaisilta kesän aikana ehdokkaita Vuoden 2014 etätyöjohtajaksi. Etätyöjohtajan valinnalla haluttiin nostaa esiin etätyön ja hajautetuissa organisaatioissa työskentelemisen luomaa tarvetta uudenlaiseen johtajuuteen. Määräaikaan mennessä saatiin yli 50 hyvää ehdotusta eri puolilta Suomea, sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Kandidaatteja ehdottaneita pyydettiin myös valitsemaan hyvän etätyöjohtajan tärkeimpiä ominaisuuksia. Ylivoimaisesti tärkeimpänä pidettiin sitä, että esimies luottaa etänä työskenteleviin työntekijöihin (96%). Myös työyhteisön vuorovaikutukseen kannustamista, toimivaa yhteydenpitoa etätyöntekijöihin ja kunnollisia etätyövälineitä pidettiin tärkeinä.

SEURAAVALLA SIVULLA 5 VINKKIÄ ETÄTYÖJOHTAJALLE…