Avainsana: kesäloma

Mitä tulisi huomioida mökkikaupoilla?

Loma-asuntoon liittyy myönteisiä odotuksia ja unelmia: lepoa, yhdessäoloa ja mielihyvää. Epäonnistunut kauppa voi johtaa unelmien romahtamiseen. Mökkikauppa kannattaa tehdä huolella.

Mitä olet ostamassa?

Jotta tietäisit, mitä olet ostamassa, lainhuuto- ja rasitustodistuk-sesta sekä kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta saat perustietoja. Vaikka kiinteistörekisterin kartta on käytettävissä tilakaupassa, kiinteistön rajat kannattaa varmistaa maastossa. Ei kannata tyytyä myyjän tai välittäjän viittoiluun. Jos pyykkejä ei löydy tai pyykkien mukaiset rajat eivät vastaa kartan rajoja, on syytä kääntyä maan-mittaustoimiston tai kunnan viranomaisen puoleen.

Jos on ostamassa määräalaa, rajat merkitään maastoon ja kauppakirjaan liitetään kartta maa-alasta ja karttaliite kuitataan allekirjoituksin. Rasitustodistuksesta käyvät ilmi velkakiinnitykset ja muut rasitukset. Kiinnitykset tarkoittavat panttikirjoja, jotka voidaan pantata lainan vakuudeksi pankille. Panttikirjat voivat olla paperimuodos-sa tai sähköisessä muodossa vain merkintänä kiinteistörekisterissä. Ostajan on saatava kaupassa hallintaansa tai nimiinsä rasitustodistuksen osoittamat panttikirjat. Muutoin kiinteistösi voi jäädä toisen henkilön lainan vakuudeksi. Ostaja voi itsekin käyttää niitä lainansa vakuutena.

Mitä kaupassa tulee kylkiäisinä?

Seuraako kaupassa oikeuksia vesialueisiin? Miten saareen tai kiinteistölle kuljetaan? Ovatko kulkuyhteyksiä, venevalkamaa ja parkkipaikkaa koskevat oikeudet olemassa? Kalamies pettyy, kun tilalla ei olekaan jokamiehenoikeuksia laajempia kalastusoikeuksia. Jos tila aiotaan liittää sähkö- tai vesijohtoverkkoon, onko niitä koskevat rasitteet perustettu naapurien kiinteistöille? Millaisia oikeuksia naapurikiinteistöillä puolestaan on tulevan mökkisi alueeseen?  Kiinteistörekisteriote kertoo tällaisista oikeuksista ja rasitteista.

Tie voi olla olemassa, mutta uudelta omistajalta voidaan alkaa velkoa kallistakin osuutta yksityisen tien rakentamiskustannuksista, jotka ovat syntyneet kymmenen vuoden kuluessa ennen kuin tila on saanut tieoikeuden tiehen. Maksuvelvollisuutta rakentamisesta tai tiemaksua ei näe rekisteriotteesta. Myyjän naapurin kanssa sopima oikeus venevalkamaan ei siirry ostajalle vain kauppakirjalla, vaikka naapuri vakuuttaisi, että saat saman oikeuden. Naapurin myytyä mökkinsä saatat menettää venevalkaman.

LUE LISÄÄ SEURAAVALTA SIVULTA