Avainsana: osa-aikatyö

Osa-aikainen työ ja sen vaikutukset työntekijän asemaan

Työntekijä voi tehdä osa-aikatyötä omasta aloitteestaan työnantajan kanssa siitä yhteisesti sopimalla esimerkiksi erilaisten elämäntilanteiden tarvitsemien joustojen yhteydessä (kuten osittainen hoitovapaa tai osa-aikainen sairauspoissaolo). Osa-aikatyön tekemisen syynä voi olla myös se, ettei työnantaja pysty tarjoamaan kokoaikaista sopimusta. Riippumatta osa-aikatyön tekemisen syistä osa-aikatyö vaikuttaa monella tavoin työntekijän asemaan, kuten vuosilomapalkan määräytymiseen. Osa-aikatyöntekijöitä tulee kohdella tasapuolisesti kokoaikaista työtä tekevän kanssa, ja työsuhde-etuisuudet määräytyvät työaikaan suhteutettuna.

Osa-aikatyön tekemisen muodot

Jos osa-aikatyön tekeminen perustuu siihen, ettei työnantajalla ole tarvetta kokoaikaiselle työntekijälle, laki edellyttää työtilanteen muuttuessa työnantajaa tarjoamaan lisätunteja ensisijaisesti osa-aikatyöntekijälle, mikäli nämä tehtävät ovat osa-aikatyöntekijälle sopivia. Työnantaja ei siis tällaisessa tilanteessa voi palkata työvoimaa ulkopuolelta, vaan lisätunnit tulee tarjota ensisijaisesti talossa jo työskentelevälle henkilölle. Myös niin sanottujen nollatuntityösopimusten (eli sopimus, jonka mukaisesti työtunnit vaihtelevat esim. 0-40 h/ vko työnantajan tarpeen mukaan) kohdalla on kyse osa-aikatyöstä. Eli ns. nollasopimuksella työskentelevälle henkilölle tulee tarjota lisätunteja, ennen kuin työnantaja voi palkata lisää työvoimaa tekemään vastaavanlaista työtä.

Osittainen hoitovapaa: miten haetaan ja mitä tukia voin saada Kelasta?

Osittainen hoitovapaa tarkoittaa osa-aikatyön tekemistä lapsen hoidon vuoksi. Työsopimuslain perusteella työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy.

Työntekijän on tehtävä työnantajalle esitys osittaisesta hoitovapaasta viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista järjestelyistä haluamallaan tavalla. Työnantaja voi kieltäytyä sopimasta vapaasta tai antamasta sitä vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työn järjestelyillä. Työnantajan on tällaisessa tilanteessa esitettävä työntekijälle selvitys kieltäytymisensä perusteena olevista seikoista.

LUE LISÄÄ SEURAAVALTA SIVULTA