Förskottia eläkkeestä

SOPISIKO HITTITUOTTEEKSI NOUSSUT OVE SINULLE?

Osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä (OVE) on
tullut hitti jo ensimmäisen käyttöönottovuotensa aikana.
Syyskuun loppuun mennessä OVE:a oli hakenut yli11000 henkilöä,
ja heistä yli 9000 oli sen jo aloittanut. Vertailun vuoksi:
entistä osa-aikaeläkettä haki noin 4000 vuodessa.
Uuden eläkemuodon suosio perustunee sen helppouteen ja
joustavuuteen. Ainoa rajoitus on 61 vuoden ikä. OVE:een ei
sisälly työntekovelvoitetta eikä myöskään työnteon vähentämisvelvoitetta.
OVE:lainen voi siis jatkaa työntekoa entiseen
malliin tai osa-aikaisesti − tai jos katsoo parhaaksi, voi heittäytyä
kokonaan vapaalle.
OVE-hakija voi itse valita, ottaako 25 vai 50 prosenttia jo kertyneen
eläkkeensä määrästä. OVE:n voi ottaa ensin 25 prosentin
osuutena ja myöhemmin korottaa sitä toisella 25 prosentin
osuudella. Sen jälkeen OVE:n määrää ei voi muuttaa. Jos
OVE:n ottaa heti 50 prosentin suuruisena, osuutta ei voi enää
muuttaa.
Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä pidetään mainiona
ratkaisuna erityisesti niille, joiden työaika ja ansio vaihtelevat,
tai niille, jotka haluavat säilyttää vapauden päättää itsenäisesti
työskentelystään. Se sopii myös provisiopalkalla työskenteleville,
joille osa-aikaeläke ei ole ollut mahdollinen. Yrittäjät voivat
OVE:lle siirryttyään vapaasti jatkaa yrittäjätoimintaa.
Julkisella sektorilla työskentelevän OVE-hakijan kannattaa olla
tarkkana henkilökohtaiseen tai ammatilliseen eläkeikään
liittyvien sääntöjen takia. Eläkekertymää ajalta ennen vuotta
1995 nimittäin pienennetään, jos OVE:n ottaa maksuun ennen
ko. eläkeikiä.

VARHENNUSVÄHENNYS LASKEE MYÖS
LOPULLISTA ELÄKETTÄ

Mikään hyvä ei tietenkään tule ilmaiseksi. OVE:n määrää pienennetään
pysyvästi varhennusvähennyksellä, jos sen ottaa
ennen oman ikäluokan alinta eläkeikää – minkä useimmat
OVE:laiset luultavasti tekevät. Jokainen kuukausi, jolla eläkkeensaajan
ikä OVE:n alkamiskuukautena alittaa eläkkeensaajan
oman ikäluokan alimman eläkeiän, pienentää OVE:n määrää
0,4 prosentilla.

TÄSSÄ ELAKEUUDISTUS.FI -SIVUSTOLTA
BONGATTU SIMPPELI ESIMERKKI

Oletetaan, että varsinainen eläkeikäsi on 63 ja olet aikeissa
ottaa OVE:n kaksi vuotta eli 24 kuukautta aiemmin.
OVE-kauden alkuun mennessä sinulle karttunut
kuukausieläke on 1000 euroa. Haluat ottaa siitä 50 %
eli 500 euroa kuussa varhennettuna. Tätä 500 euron
summaa vähennetään varhennusprosentilla 9,6 (24 kk x
0,4 %); vähennys on 48 euroa. Saat siis OVE:a 452 euroa
kuussa.
Lisäksi OVE:asi vähennetään elinaikakertoimella, jonka
suuruus riippuu eläkkeen ottamisvuodesta. Osittainen
varhennettu vanhuuseläkkeesi on näin ollen vielä elinaikakertoimen
verran pienempi kuin tuo 452 euroa.
Jos et tee OVE-kaudellasi ansiotyötä, lopullinen eläkkeesi
vanhuuseläkeiässäsi on silloin 452 + 500 = 952 euroa
kuussa (ennen elinaikakertoimella tarkistamista).
Jos taas teet ansiotyötä OVE-kaudella, sinulle kertyy siitä
eläkettä: 1,7 prosenttia 63 vuoden iän täyttämiskuukauden
loppuun saakka, ja sen jälkeisistä työansioista
1,5 prosenttia.

Jos työintoa ja -kuntoa piisaa, voit ottaa OVE:n myös
vasta sen jälkeen, kun olet täyttänyt ikäluokkasi alimman
vanhuuseläkeiän. Silloin OVE-osuus kasvaa lykkäyskorotuksen
verran, joka on samaiset 0,4 prosenttia
jokaiselta kuukaudelta, jolta olet lykännyt eläkkeen ottamista.

Lisäksi OVE:n määrää tarkistetaan elinaikakertoimella, kuten
kaikkia muitakin ansaittuja eläkkeitä.
Eikä tuossa vielä kaikki: OVE pienentää pysyvästi myös lopullista
vanhuuseläkettä, sillä varhennusvähennyksen sisältävä
OVE-osuus jää osaksi vanhuuseläkettä.
Kuulostaa hiukkasen mutkikkaalta. Työeläkeyhtiöiden sivustoilla
on laskureita, joilla voi laskea oman osittaisen varhennetun
vanhuuseläkkeensä ja sen vaikutukset.

MIESTEN SUOSIOSSA

OVE:laisista tiedetään, että suuri osa heistä on tähän mennessä
ollut yksityisellä sektorilla työskenteleviä miehiä. Työeläkeyhtiöiden
mukaan useimmat arvioivat elinikänsä alakanttiin,
mutta tilastot osoittavat, että miesten elinikä on
keskimäärin naisia lyhyempi ja ansiotaso parempi. Eläketurvakeskus
arvioi, että osa OVE-halukkaista miehistä saattaa pitää
lopullista eläkettään riittävän hyvänä OVE:een sisältyvästä
varhennusvähennyksestä huolimatta.
Julkisen alan työeläkevakuuttaja Keva on selvittänyt OVE-hakijoiden
ajatuksia. Neljä viidestä kertoi haluavansa parantaa
taloudellista tilannettaan tai käyttää ansaitsemaansa eläkettä,
kun on vielä hyvässä kunnossa. Yksi viidestä ilmoitti vähentävänsä
työntekoa.

TYÖNANTAJALLE EI TARVITSE KERTOA

OVE on helppokäyttöinen myös siksi, ettei se sisällä velvoitteita
työnteolle eikä minkäänlaista seurantaa. Jos mielii jatkaa
kokoaikaista työntekoa, ei työnantajalle tarvitse kertoa nauttivansa
osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. Työnantajalla
ei myöskään ole oikeutta saada eläkelaitoksesta tietoa siitä,
onko työntekijä ottanut OVE:n.
Jos OVE:lle siirtyvä haluaa osa-aikatyöhön, työnantajan on
mahdollisuuksien rajoissa sellaista järjestettävä. Velvollisuutta
työantajalla ei kuitenkaan ole, jos osa-aikatyö ei tuotantoja
palvelutoiminta huomioon ottaen ole mahdollista. Kyse ei
myöskään ole työntekijän subjektiivisesta oikeudesta osa-aikatyöhön.

KAIKKI, MITÄ OLET AINA
HALUNNUT TIETÄÄ OVE:STA

Kun haluat tietää suunnilleen kaiken osittaisesta
varhennetusta vanhuuseläkkeestä eli OVE:sta,
lue Eläketurvakeskuksen opas Osittainen
varhennettu vanhuuseläke. Miten se vaikuttaa
muihin etuuksiin? Opas, joka on tarkoitettu eläkelaitosten
eläkeneuvojille (pdf ), löytyy www.
elakeuudistus.fi-sivustolta.
Opas kertoo tärkeitä yksityiskohtiakin kuten
esimerkiksi sen, ettei OVE:lainen ole oikeutettu
työeläkekorttiin eikä OVE:a ole mahdollista
perua kolmen kuukauden harkinta-ajan jälkeen.
Hyvä on huomata myös, että OVE-alaikäraja on
61 vuotta niille, jotka ovat syntyneet vuonna
1963 ja sitä ennen. Vuonna 1964 syntyneille
ikäraja on 62 vuotta.

Lähteet:
Osittainen vanhuuseläke on suosittu myös Ruotsissa ja
Norjassa. Eläketurvakeskus 11.10.2017. www.etk.fi
Pitempää työuraa osittain varhennetun eläkkeen turvin?
Telan eläkeinfokirje, syyskuu 2017. www.tela.fi
Förskottia työeläkkeestä mutta ei rajattomasti eikä
ilmaiseksi. Janne Pelkosen bloggaus 22.2.2017. www.tela.fi
Osittainen vanhuuseläke tuo turvattua toimeentuloa ja
vapautta työuran loppuvuosiin. Marjukka Matikaisen
bloggaus 25.5.2016. www.varma.fi

www.elakeuudistus.fi
Arikkelin kokosi Sari T. Tiiro

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *