Vuosiloman kertyminen, kuluminen ja loman ajankohta

Vuosilomakertymä

Vuosilomalain mukaisesti työntekijällä on oikeus saada lomaa kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä (lomanmääräytymisvuosi on 1.4.-31.3.) jatkunut yhdenjaksoisesti alle vuoden, työntekijällä on oikeus saada lomaa kaksi arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

Korkein oikeus on ratkaisussaan 2005:61 todennut, että kun työsuhde oli alkanut 1.7.1999 ja päättynyt 7.8.2000 työntekijällä oli oikeus saada 1.4.2000 alkaneelta lomanmääräytymisvuodelta lomakorvausta, joka perustui kahden ja puolen arkipäivän vuosilomaoikeuteen kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Työsuhde oli siis tällöin kestänyt työsuhteen päättymishetkeen mennessä yli vuoden, vaikka lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä työsuhde ei ollutkaan vielä kestänyt yli vuotta.

Työsuhteen alussa voi aina yrittää työsopimuksessa sopia paremmasta lomakertymästä jo heti työsuhteen alkaessa. Tämä tarkoittaa sopimista esim. siten, että lomaa kertyy heti työsuhteen alusta lähtien 2,5 pvää/kk, tai loman antamista jo seuraavalla kesäloma/talvikaudella enemmän kuin mitä suoraan lain perusteella olisi oikeus.

Vuosilomakertymä peräkkäisissä määräaikaisissa työsuhteissa

Työsopimuslain perusteella jos työnantajan ja työntekijän välillä on tehty useita peräkkäisiä, keskeytymättömänä tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien määräytymisen kannalta jatkuneen yhdenjaksoisena. Tämä koskee myös vuosilomakertymää. Lainsäädäntö ei kuitenkaan suoraan määrittele, mitä tuolla lyhytaikaisella keskeytyksellä tarkoitetaan. Keskeytyksen tulee olla todellinen, eikä tehty keinotekoisesti sen välttämiseksi, ettei työntekijä pääsisi 2,5 pvän ansaintasäännön piiriin. Tätä arvioidaan tapauskohtaisesti. On näin ollen mahdollista, että ensin työskentelee esim. 9 kuukauden jakson perustellussa määräaikaisessa työsuhteessa. Tämän jälkeen välissä on kuukauden mittainen työttömyyspätkä, jonka jälkeen henkilö työllistyy uudelleen saman työnantajan palvelukseen 6 kuukauden työsuhteeseen. Molemmissa tapauksissa lomaa kertyy 2 pvää/lomanmääräytymiskuukausi. Tätä voidaan pitää tietynlaisena lainsäädännöllisenä epäkohtana samalla työnantajalla määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien osalta.

Jatkuu seuraavalla sivulla…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *