Vuosiloman kertyminen, kuluminen ja loman ajankohta

Vuosilomalaki mahdollistaa laajaa sopimista loman ajankohdasta

Vuosilomalain mukaisesti peruslähtökohtana on, että vuosilomasta 24 arkipäivää sijoitetaan lomakaudelle (kesäloma). Muu osa lomasta (talviloma) annetaan viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä. Kesälomakausi on 2.5- 30.9. Lomat annetaan yhdenjaksoisena, eli tällöin esimerkiksi heinäkuussa on 4 viikkoa kesälomaa ja helmikuussa viikko talvilomaa. 12 päivää ylittävän loman osalta voidaan kuitenkin sopia siitä, että loma pidetään yhdessä tai useammassa jaksossa.

Sopia voidaan myös siitä, että loma annetaan jo sen kalenterivuoden alusta, jolle lomakausi sijoittuu ja päättyy seuraavana vuonna ennen lomakauden alkua. Käytännössä siis esim. 31.3.2017 mennessä kertyneen loman voi kokonaisuudessaan pitää jo 1.1.2017 alkaen, jos näin sovitaan. Tai sitten voidaan sopia siitä, että työntekijä pitää koko loman vasta seuraavan lomanmääräytymisvuoden puolella (ennen 2.5.2018). Lisäksi 12 päivää ylittävän loman osalta voidaan sopia tämän loman osuuden pitämisestä viimeistään vuoden kuluttua lomakauden päättymisestä. Eli 31.3.2017 mennessä kertyneen loman osalta voidaan sopia siitä, että 18 päivää lomasta pidetään vasta myöhemmin, syyskuun 2018 loppuun mennessä.

Vuosiloman ajankohdan ilmoittaminen

Vuosilomalain perusteella työnantajan määrätessä loman ajankohdan hänen on ilmoitettava siitä työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Jos tämä ei ole mahdollista, loman ajankohdasta voidaan ilmoittaa myöhemmin. Siitä on kuitenkin ilmoitettava viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista.

Työnantaja ei saa ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa alkavaksi työntekijän vapaapäivänä, jos tämä johtaa lomapäivien vähenemiseen. Kolme päivää tai sitä lyhyempää loman osaa ei saa ilman työntekijän suostumusta antaa niin, että lomapäivä sattuisi työntekijän työvuoroluettelon mukaiseksi vapaapäiväksi. Työnantaja ei saa ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa työntekijän äitiys- eikä isyysvapaan ajaksi.

Lomaa ei voi määrätä pidettäväksi irtisanomisajalla, muuten kuin jos tämä on mahdollista lomakausien puitteissa ja ilmoitusaikoja noudattaen.

Kun vuosiloman ajankohta on vahvistettu, ilmoitus sitoo työnantajaa. Yksipuolisesti loman ajankohdan muuttaminen ei ole mahdollista. Jos työnantaja ryhtyy muuttamaan jo vahvistettua loman ajankohtaa vuosilomalain mukaisia lomasta ilmoittamisen aikatauluja noudattaen, työnantaja on velvollinen korvaamaan tästä aiheutuneen vahingon (kuten peruuntuneesta lomamatkasta aiheutuvat kustannukset täysimääräisinä).

Teksti: Lakimies Anna Kytömaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *